Algemene voorwaarden

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden voor de

grafische industrie, gedeponeerd ter Griffe van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.